Program

16:00 Incheckning (wrap till kvällsmat för dig med matpass)
18:00 UNITE:night Tigleth Malkey (Öppet möte)
22:00 Talkshow Sjöboa
23.00 Konsert: Social Beingz
23:00 Boendet öppnar
24:00 Festivalområdet stänger
00:30 Boendet stänger

9:00-10:30 Frukost
9:00 Ledarfrukost för CREW
10:45 Boendet stänger och festivalområdet öppnar
11:00 UNITE:morning Nicklas Mörling
12:30-14:00 Lunch
14:00-15:00 Boendet öppet
15:00 Seminarium/Workshop
16:00-17:30 Boendet öppet
17:00-18:30 Middag
18:30 UNITE:night Lydia Mörling (Öppet möte)
22:00 Talkshow Sjöboa 
23:00 Konsert: VERA
23:00 Boendet öppnar
24:00 Festivalområdet stänger
00:30 Boendet stänger

9:00-10:30 Frukost
9:00 Ledarfrukost för CREW
10:45 Boendet stänger och festivalområdet öppnar
11:00 UNITE:morning – Linn Sonesson
12:30-14:00 Lunch
14:00-15:00 Boendet öppet
15:00 Seminarium/Workshop
16:00-18:00 Boendet öppet
18:00 UNITE:night Jonathan Boström (Öppet möte)
20:0Nyårsmiddag
22:20 Nyårsvaka
24:00 Nyårsparty
01:00 Boendet öppnar
02:00 Festivalområdet stänger
02:30 Boendet stänger
 

9:00-10:30 Frukost
10:45 Boendet stänger och festivalområdet öppnar
11:00 UNITE:morning Christofer Öhrvall

Med reservation för ändringar.