Loading...
Menu

UNITE17 – SHINE HIS LIGHT

[rs_special_text tag=”div” font_size=”24px”]

”You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden.”

[/rs_special_text]

Så ofta blir vi överösta med nyheter, rapporter som påminner om allt det mörka i vår värld. Ibland kan det kännas övermäktigt och hopplöst att göra skillnad i allt det mörka.
Hur vinner man över det onda? Genom att göra det goda (Rom 12:21).

Guds underbara ljus ger tro och hopp mitt i allt mörker. Vi behöver Guds ljus mer än någonsin i vår värld och framför allt i våra liv!
Guds ljus inspirerar och utmanar. Det handlar extremt lite om ”jag, mig och mitt” och desto mer om GUD och ANDRA! Vår uppgift är att låta Guds ljus få lysa in i vårt liv och lysa upp vårt inre. Ljuset förvandlar och förnyar. Ljuset är inte till för sig själv, det har ett syfte – att lysa upp mörkret! På samma sätt utmanas vi att ställa våra liv i Guds underbara ljus så att HAN kan få lysa med sitt ljus genom oss för andra människors skull. Vi tillhör Guds rike och vi vill generöst och öppet dela med oss av Guds rikes kultur här på jorden. Allt detta för att Guds namn ska få bli ärat och för att ännu fler ska få möjligheten att lära känna Guds enorma kärlek.

Så, låt oss under UNITE17 komma tillsammans för att i bön, lovsång, gemenskap, fest och stor glädje söka efter mer av Guds rike här på jorden. Allt för att Gud ska få bli ärad och för att fler ska få höra om vad Jesus redan har gjort för alla människor.